• Y Dược Di Truyền 2015

  Tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Việt Nam

 • Những tác động của Dữ liệu gen

  Trong sự phát triển của lâm sàng

 • Y Dược Di Truyền 2015

  Từ hệ gen của con người

  Đến phương pháp trị liệu

Chào mừng đến với

Hội nghị Tin sinh học và Y Dược Di Truyền 2015

- Tháng 7 2015, Thành phố Hồ Chí Minh

News: Summer School "An Introduction to Bioinformatics Algorithms" (July 25-28)

Thông tin Hội nghị

Hội nghị Y Dược Di Truyền 2015 (GM2015) mang những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mới mẻ này đến Việt Nam và thảo luận về những vấn đề mới nhất xoay quanh vấn đề sử dụng kỹ thuật giải trình tự ADN để xác định các đột biến liên quan đến các hệ gen trong ung thư, các hệ gen gây bệnh, các hệ gen trong dịch bệnh, mầm bệnh, hệ gen của các loại vi sinh vật, dược lý trên hệ gen, y dược cá thể và sinh tin học. Hội nghị Y Dược Di Truyền 2015 (GM 2015) tạo ra những cơ hội rất tốt để kết nối các nhà khoa học Việt Nam với các chuyên gia khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tính toán y sinh trên các hệ gen..

Hội nghị Y Dược Di Truyền 2015 được dành cho những tiến bộ mới nhất trong việc sử dụng các hệ dữ liệu trong ngành y khoa.
Những đề tài liên quan

Công Nghệ Giải Trình Tự Gen Thế Hệ Mới và Các Thiết Bị

Thiết lập bản đồ gen, Chức năng và So sánh các hệ gen di truyền, Di truyền học sinh thái

Dược lý học hệ gen, Dược liệu di truyền học, Y dược cá thể

Nghiên cứu và phát triển thuốc dựa trên công cụ máy tính và Mô hình phân tử

Hệ gen Ung thư

Nghiên cứu về Tiền lâm sàng và Lâm sàng (Pre-Clinical to Clinical Research)

Program Committee

Submit

Papers and Extended Abstracts

  March 15, 2015: Submission opens for papers and extended abstracts. Page-limit: Papers: 14 pages, extended abstracts: 3 pages
  May 15, 2015: Submission deadline for papers and extended abstracts.
  May 26, 2015: Acceptance notification for papers and extended abstracts. Accepted papers/extended abstracts will be selected for oral presentations.
  Liên hệ: Son Pham, kspham@eng.ucsd.edu

Short Abstracts

  March 25, 2015: Submission opens for short abstracts.
  May 20, 2015: Submission deadline for short abstracts.
  May 29, 2015: Acceptance notification. Accepted abstracted will be selected for presenting at poster sections.

Đăng ký

  Đăng ký sớm, trươc ngày 04/06/2015: $300.
  Sinh viên đăng ký sớm, trươc ngày 04/06/2015: 100$ (Ban tổ chức có những hỗ trợ (có giới hạn) dành cho sinh viên trong nước accepted papers).

Lịch trình

Ngày thứ nhất

Trach 01

NEXT GENERATION SEQUENCING AND BIO BIG DATA

Track 02

GENOME ASSEMBLY, FUNCTIONAL AND COMPARATIVE GENOMICS, METAGENOMICS

Registration

Welcome speech

When Will We Understand the Human Genome? The Sequencing Hype and the Issue with Gene Function and Biomolecular Mechanism Discovery

Frank Eisenhaber - Executive Director Bioinformatics Institute BII A*STAR Singapore

Tea Break

Algorithm Design Paradigm Shift Needed for Bio Big Data

Tetsuo Shibuya - Human Genome Center, University of Tokyo

Crow-sourcing Drug Discovery

Thanh Truong - University of Utah, USA

Free Time for Lunch

Leveraging Tumor Lineage Trees to Predict and Genotype Somatic Structural Variations Using Paired-end Sequencing

Iman Hajirasouliha - Stanford University

Optimizing de novo Transcriptome Assembly and Extending Genomic Resource for Striped Catfish (Pangasianodon Hypophthalmus)

Nguyen Minh Thanh - International University Ho Chi Minh City

Tea Break

Draft Genome and Functional Gene Annotation of the Heterotrophic Microalgae Schizochytrium Mangrovei PQ6

Lam Nguyen - Vietnam Academy of Science and Technology

TerDA: An Interpretable Rule Learner for High-Dimensional Data

Van Sang Dao - Vietnam National University

An Approach Based on Boolean Dynamics of Biological Networks for Disease Candidate Gene Prioritization

Duc Hau Le - Water Resources University, Vietnam.

Complete Assembly of Bacterial & Mammalian Genomes Using Only Short Reads --- Is It Really Possible?

Son Pham – Salk Institute

Gala Dinner 6 pm (18:00 until late)

Ngày thứ hai

Track 03

PHARMACOGENOMICS AND COMPUTER-AIDED DRUG DEVELOPMENT

Track 04

FROM PRE-CLINICAL TO CLINICAL RESEARCH

Functional Gene Group Are Concentrated within Chromosomes, among Chromosomes and in the Nuclear Space of the Human Genome

Ron Shamir – Tel Aviv University

A Computational Pipeline for Drug Repositioning

Katsuhisa Horimoto - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Photo Session and Break

NADI and Virtual Screening Approaches for Identifying Plants for Anti-Microbial Activities

Habihab Wahab - Department of Pharmaceutical Science, USM

2D-QSAR and Docking Studies for Novel Staphylococcus Aureus Nor-A E_ux Pump Inhibitor

Khac-Minh Thai - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Molecular Analysis of Tyrosine Kinase Domain Point Mutations (TKD) and Internal Tandem Duplications (ITD) in FMS-like Tyrosine Kinase 3 (FLT3) gene

Trung Do

Virtual Screening of NADI Database for Protein-Tyrosine Phosphatase 1B Inhibitor in Future Prospect of Drug Development in Type 2 Diabetes Mellitus

Yueng Hsing Ho - Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Lunch at REX

Developing Novel Peginterferon Lambda 1 for the Treatment of Chronic Hepatitts C

Do Minh Si - Nanogen Biopharmaceuticals

Modeling the Impact of Regulatory Variants in Common Disease

Michael A. beer - Johns Hopkins University

Establishing and Elucidating of Female Germline Stem Cells in the Adult Mammalian Ovary

Bui Hong Thuy - International University Ho Chi Minh City

An Integrated Machine Learning and Network Analysis to Discover Marker Clinical Measurement in Lung Cancer

Thanh Nguyen - Indiana University Purdue University Indianapolis, United States

Antidiabetic Drug Development: Review on Commonly Used Drugs and Herbal Alternatives

Ly Le - International University Ho Chi Minh City

Tea Break and Poster Session

Closing Remark

Địa điểm

Hội nghị được tổ chức tại

Hội trường Sunflower – Lầu 1 – Khách sạn Rex , 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ban tổ chức

Thắc mắc chung về Hội nghị

Conference chair: Ly Le

Điện thoại: +84906578836

Địa chỉ: Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh .

Thắc mắc chung về chương trình hội nghị và thủ tục

Conference chair: Son Pham

Điện thoại: +18584364073

Địa chỉ: Salk Institute for Biological Studies, San Diego, California, USA

Thắc mắc về website và submission

Admin: Hoa Pham

Điện thoại: +841226119992

Địa chỉ: Ban khoa học máy tính và kỹ thuật, Etool.Me Group.